Ververs uw olie tijdig om problemen te voorkomen

Het belang van een optimale bescherming

Waarom uw olie verversen? Tijdige verversing van de motorolie moet de invloed van de vermindering van beschermende eigenschappen beperken. Bij iedere onderhoudsbeurt wordt uw motorolie ververst en uw oliefilter vervangen. Door uw auto preventief te laten onderhouden volgens fabrieksvoorschrift optimaliseert u de bescherming van uw motor, voorkomt u een verhoogd brandstofverbruik en voorkomt u eventuele motorschade.

Motorolie

De motorolie heeft naast smering van bewegende onderdelen in de motor een aantal belangrijke andere eigenschappen als o.a.:
 • Viscositeitbehoud, bij hoge temperatuur even dun vloeibaar
 • Afdichting, verbrandingsgassen mogen niet langs de zuigerveren ontsnappen
 • Schoonhouden van de motor
 • Inkapselen van verontreinigingen voor afvoer naar het oliefilter
 • Absorptie van vocht
 • Corrosie bescherming
 • Geluiddemping
 • Temperatuurbestendigheid
 • Beperken van brandstofverbruik

Na verloop van tijd verminderen deze eigenschappen, waardoor de motor niet meer optimaal beschermd wordt. Om die reden is het van belang periodiek de motorolie te verversen. 

Advies emissieservice

Bij het verversen van de motorolie laat men de oude olie uit de motor lopen. Hierbij blijft altijd een kleine hoeveelheid vervuilde olie achter, die zich kan mengen met de nieuwe olie. Dit heeft een negatief effect op de beschermende werking. Huidige motoren vervuilen immers inwendig nog sneller door o.a. het recirculeren van uitlaatgassen en de toepassing van biobrandstoffen. Om die reden adviseren wij gebruik te maken van onze emissieservice, waarbij de motor inwendig gereinigd wordt voordat de motor wordt gevuld met nieuwe olie. Hiervoor bieden wij verschillende aanvullende diensten aan. Hierover kunt u op deze pagina meer informatie vinden.

Oliefilter

De functie van het oliefilter is het tegenhouden en vasthouden van verontreinigingen, die de motor zouden kunnen beschadigen. Ondanks dat het originele oliefilter en een niet-origineel oliefilter aan de buitenkant veel op elkaar lijken, wijzen tests uit dat er flinke verschillen bestaan:
 • Een origineel oliefilter is van een duurzamer materiaal gemaakt
 • Een origineel oliefilter heeft veel groter filtervermogen door een beter filterelement
 • Het originele oliefilter raakt minder snel verstopt door een groter filteroppervlak
 • Bij verstopping zorgt de omloopklep, afwezig bij niet originele filters, ervoor dat de motor voorzien blijft van olie
 • Het originele oliefilter lekt niet door een betere afdichting; niet-originele filters kunnen gaan lekken

Een kostenbesparing door gebruik van niet-originele onderdelen kan dus leiden tot onnodige, hoge kosten. Bekijk het filmfragment, waarin het onderscheid van een origineel Toyota-oliefilter wordt uitgelegd.

Denkt u aan uw losse liter?

Waarom op zoek naar de juiste motorolie bij een duur pompstation? Zorg ervoor dat u een losse literflacon motorolie van de juiste specificatie aan boord hebt. Wij adviseren u graag over de juiste toepassing voor uw auto. Neem hiervoor contact op met uw serviceadviseur of vraag er naar bij u volgende onderhoudsbeurt.