Inhoud

Wat houdt een herkeuring voor uw autorijbewijs precies in?

Patricia
Door Patricia in Tips & advies op 15 mei 2024
Een rijbewijs herkeuring is essentieel voor verkeersveiligheid, waarbij bestuurders worden geëvalueerd om hun geschiktheid voor veilig rijden te waarborgen. Bij het bereiken van 75 jaar is een keuring vereist voor rijbewijsverlenging. Ontdek hier het proces van zo'n herkeuring!

Stap 1: de gezondheidsverklaring

De medische keuring start met het invullen van een gezondheidsverklaring, online of op papier bij het CBR. Voor een sneller proces, kies online invullen. Enkele vragen zijn:
Beperking in arm-, hand- of vingergebruik?
Beperking in been- of voetgebruik?
Beperkt zicht, zelfs met bril/lenzen?
Oogarts behandeling (anders dan bril/lenzen)?
COPD, hoge bloeddruk, bloedziekte, orgaantransplantatie?
Hart- of vaatziekte?
Medicijnen die rijvaardigheid beïnvloeden?
Eerlijkheid en zorgvuldigheid zijn cruciaal. Voor het beantwoorden van deze vragen.


Stap 2: de Medische keuring

Nadat u het formulier heeft ingevuld, ontvangt u een verwijsbrief. Met deze brief kunt u een afspraak maken met een keuringsarts. Deze arts zal uw gezondheid onderzoeken en een rapport opstellen voor het CBR. Tijdens de medische keuring worden diverse aspecten gecontroleerd, zoals bloeddruk, zichtvermogen, motorische vaardigheden van armen en benen, evenals uw geestelijke en lichamelijke geschiktheid om te rijden. Indien nodig kan de arts besluiten tot een rijtest of aanvullend medisch onderzoek, wat extra tijd kan kosten. Bij een positieve uitkomst van de medische keuring kan uw rijbewijs worden verlengd voor een periode van 5 jaar.

Stap 3: De Rijtest

Naast medische evaluaties moeten chauffeurs soms ook een rijtest ondergaan om hun rijvaardigheden te beoordelen. Deze tests kunnen verschillende aspecten van het rijden omvatten, zoals voertuigbeheersing, naleving van verkeersregels en reacties op noodsituaties. De rijtest wordt uitgevoerd door een deskundige van het CBR die gespecialiseerd is in het beoordelen van de rijvaardigheid van personen met beperkingen, om te bepalen of ze veilig kunnen rijden.
 

Waarom moet deze herkeuring gebeuren

Het doel van herkeuring voor het rijbewijs is niet om bestuurders te straffen, maar om de veiligheid op de weg te waarborgen. Door de rijgeschiktheid van bestuurders te beoordelen, kunnen mogelijke risico's worden opgespoord en gepaste maatregelen worden genomen om ongevallen te voorkomen. Dit vormt een essentieel onderdeel van het verkeersveiligheidsbeleid en bevordert een veilige en verantwoorde rijcultuur.